Villkor

Villkor: Anmälan är bindande. Anmälan gör du genom att skriva till oss via kontaktformuläret eller till info@snickerikurs.se. Som svar på din anmälan skickar vi en bekräftelse också via e-post. Kontrollera även att bekräftelsen inte lagt sig i skräpposten. Ångerrätten gäller i 14 dagar från den datum vi mottog din anmälan, om avbokning sker efter ångerrätten förbehåller vi oss rätten att ta ut hela kursavgiften. Vi erbjuder även avbokningsskydd för 595 kr vilket innebär att du kan avboka fram till och med 24 timmar före kursstart. Avbokningsskyddet går inte att köpa till efter ångerrättens 14 dagar. Våra kurser är inte ombokningsbara, därför erbjuder vi avbokningsskydd för 595 kr. Efter det att du har erhålligt bekräftelsen så inväntar vi resterande anmälningar för att uppnå 8 deltagare. När vi har 8 stycken anmälningar ger vi klartecken igen via e-post att kursen kommer starta, därmed får du även inbetalningsuppgifter för kursavgiften. Om vi inte får din betalning i tid skickar vi ut en påminnelse per e-post och eller brev. Om betalningen inte görs efter påminnelse går fakturan vidare till Inkasso.  Ni erläggs även påminnelseavgift om 200 kr samt  dröjsmålsränta om 14% vid försenad betalning. Vi förbehåller oss rätten att vid pandemier eller liknande flytta fram en kursstart samt även pausa en pågående kurs om vi bedömer att situationen kräver det, i dessa situationer ges ingen rätt till återbetalning av kursavgift eftersom vi garanterar att kurstillfällena blir av vid ett mer lämpligt tillfälle. Materialet finns att tillgå på kursen. Materialkostnad för pallen (grundkurs) tillkommer med 195 kr. Materialkostnad för skåpet (kurs 2) är 295 kr. Materialkostnad för fria projekt (kurs 3) avgörs utav den mängd material du använder.